Miguel John Versluys

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Archeologie
  Oudheid
  Migratie, etnische relaties en multiculturaliteit
Leeropdracht Klassieke en Mediterrane Archeologie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie
Afdeling Klassieke & Mediterrane Archeologie
Gebouw van Steenis, Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
tel.  071 527 2438
m.j.versluys@arch.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Miguel John Versluys is een prominente en vernieuwende Nederlandse archeoloog. Zijn onderzoek naar de oude geschiedenis van het Middellandse-Zeegebied spitst zich toe op de spanning tussen lokale tradities en verwachtingen enerzijds en de culturele en economische dynamiek van globalisering anderzijds. Hij combineert daarbij methoden uit de geestes- en sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen. Versluys gaf zijn onderzoeksgebied een nieuwe impuls met zijn introductie van het begrip ‘objectscape’, waarmee de impact van een stroom aan objecten met specifieke materiële en stilistische eigenschappen, die zich door de tijd heen over grotere of kleinere afstanden verplaatst, in beeld gebracht kan worden. Versluys beperkt zich niet tot de academische wereld, maar werkt graag samen met culturele organisaties en musea.