Serge Hoogendoorn

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters S.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar TU Delft
Vakgebieden Civiele techniek
Leeropdracht Smart Urban Mobility
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2021
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Fac. Civiele Techniek en Geowetenschappen
Stevinweg 1
2628 CN Delft
tel.  015 278 5475
s.p.hoogendoorn@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Serge Hoogendoorn analyseert het individuele en collectieve gedrag van fietsers, voetgangers en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, om drukte en opstoppingen te vermijden. Hij probeert files te voorkomen, adequaat te reageren op calamiteiten en hoge, corona-gevaarlijke mensenconcentraties tegen te gaan. Zijn werk heeft onder meer geleid tot innovatieve regelsystemen op de Nederlandse snelwegen en een monitoringdashboard voor SAIL en de viering van Koningsdag in Amsterdam. Hoogendoorn is nog geen vijftig, maar heeft een onderscheidend profiel en een track record aan publicaties, citaties en onderzoeksbeurzen vergelijkbaar met die van aanzienlijk oudere wetenschappers. Hij verdient het zonder meer om als eerste transportwetenschapper toe te treden tot de KNAW.