Bernet Elzinga

Titels Prof. dr.
Voorletters B.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Psychologie
Leeropdracht Stressgerelateerde psychopathologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Jury van de C.L. de Carvalho - Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap
Verbonden aan Universiteit Leiden, Fac. Sociale en Gedragswetenschappen
Instituut Psychologie, Sectie Klinische Psychologie
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
tel.  071 527 3745
elzinga@fsw.leidenuniv.nl
Onderzoek/publicaties

Bernet Elzinga draagt op vernieuwende wijze bij aan een beter begrip van een van de belangrijkste veroorzakers van menselijk lijden: stress tijdens de jeugdjaren. Elzinga onderzoekt de invloed van stresservaringen op de hersenontwikkeling en het welzijn bij jongeren en volwassenen. Ze combineert daarbij neurobiologische, fysiologische en observationele gegevens. Een brein dat mede door stress is gevormd, zo laat ze zien, kan grote en langdurige gevolgen hebben voor het mentale welzijn van degene die de stress ervaren heeft, maar ook voor de generaties daarna. Elzinga is mede-initiatiefnemer van diverse familie studies naar stress en depressie. Daarnaast zet ze zich in om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar effectieve stressbeperkende interventies, onder andere voor ouders van depressieve adolescenten.