Marc Bonten

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU / UMCU
Vakgebieden Infecties, parasitologie, virologie
  Epidemiologie en medische statistiek
  Microbiologie
Leeropdracht Moleculaiure epidemiologie van infectieziekten
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
tel.  088 755 5555
mbonten@umcutrecht.nl
Onderzoek/publicaties