Marc Bonten

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU / UMCU
Vakgebieden Epidemiologie en medische statistiek
  Infecties, parasitologie, virologie
  Microbiologie
Leeropdracht Moleculaiure epidemiologie van infectieziekten
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2021
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
tel.  088 755 5555
mbonten@umcutrecht.nl
Onderzoek/publicaties

Marc Bonten initieerde diverse grootschalige epidemiologische studies om besmettelijke ziekten te voorkomen en te behandelen. Zijn expertise strekt zich uit van klinische studies tot wiskundige modellering van antibioticaresistentie en opkomende infectieziekten. Die modellen bleken een krachtig instrument om besmetting met resistente bacteriën in ziekenhuizen beter te begrijpen en dus tegen te gaan. Zo werd Bonten hét gezicht van antibioticaresistentie in Nederland. Hij coördineert verschillende internationale onderzoeksconsortia, die in hoog tempo grote patiëntencohorten analyseren en innovatieve methoden introduceren in klinische studies. Inzichten uit dit onderzoek zijn direct toepasbaar in de strijd tegen resistente bacteriën en de behandeling van nieuwe infecties, zoals COVID-19.