Susanne Janssen

Titels Prof. dr.
Voorletters M.S.S.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR
Vakgebieden Kunst- en cultuurwetenschappen
  Communicatiewetenschap
  Mediawetenschappen
  Sociologie
Leeropdracht Sociologie van Media en Cultuur
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2021
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of History, Culture and Communication
Dept. of Media and Communicatie, Van der Goot gebouw (M8-4)
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.  010 408 2443
s.janssen@eshcc.eur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Susanne Janssen is een toonaangevende onderzoeker op het gebied van media, cultuur en samenleving met een grote staat van dienst in internationaal vergelijkend onderzoek en multidisciplinaire samenwerking. Haar onderzoeksterrein bestrijkt uiteenlopende thema’s, zoals de impact van globalisering en toegenomen diversiteit in het culturele veld, de rol van critici en andere intermediairs in de waardering van cultuur, ontwikkelingen in de cultuurjournalistiek, sociaal-culturele verschillen in mediagebruik en cultuurconsumptie, het onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘populaire’ cultuur en de rol van popmuziek in cultureel geheugen en culturele identiteit. Janssen heeft meerdere grootschalige internationale onderzoeksprojecten geleid en staat ook nu aan het hoofd van een consortium in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Zij is tevens een pionier in onderwijs en internationalisering. Als bouwdecaan voor het vakgebied media en communicatie aan de EUR ontwikkelde zij onder meer de succesvolle internationale bacheloropleiding Communication and Media (IBCoM) en de research master Sociology of Culture, Media and the Arts.