Rudy Andeweg

Titels Prof. dr.
Voorletters R.B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Politicologie
  Bestuurskunde
Leeropdracht Empirische politicologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Voorzitter van Jury Ammodo Science Award (Social Sciences)
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Departement Politieke Wetenschappen
Postbus 9555
2300 RB Leiden
tel.  071 527 3879
andeweg@fsw.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Rudy Andeweg is een van de meest vooraanstaande politicologen op het terrein van kabinetsformaties, besluitvorming in kabinet en parlement, kiesgedrag en bureaucratisering. Hij was lange tijd de motor achter het Nederlandse parlementsonderzoek, een uitgebreid en gezaghebbend periodiek onderzoek onder leden van het Nederlandse parlement.

Daarnaast was hij één van de eersten die het onderzoek naar de veronderstelde 'kloof' tussen kiezers en gekozenen naar een wetenschappelijk niveau tilde. Als co-auteur van Het grote ongenoegen, Over de kloof tussen burgers en politiek leverde hij een belangrijke bijdrage aan het debat over deze problematiek.