Hans Ankum

Titels Prof. mr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Romeins recht en rechtsgeschiedenis
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1986
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 1030
1000 BA Amsterdam
tel.  020 525 3408