Hein de Baar

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG / Senior wetenschapper (emeritus) NIOZ
Vakgebieden Hydrosfeerwetenschappen
  Geochemie, geofysica
Leeropdracht Oceanografie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Postbus 59
1790 AB Den Burg
debaar@xs4all.nl
Onderzoek/publicaties