Henk Barendregt

Titels Prof. dr.
Voorletters H.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Informatica
  Wiskunde
Leeropdracht Grondslagen van de Wiskunde en Informatica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit
Computing Science Institute
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
tel.  024 365 2642
henk@cs.ru.nl
Onderzoek/publicaties

Henk Barendregt geldt wereldwijd als expert op het gebied van de mathematische logica. Zijn specialiteit is de lambda-calculus, een formele taal om wiskundige functies, algoritmes en redeneringen weer te geven. Barendregt denkt, discussieert en schrijft in diverse media over kunst, muziek, religie en filosofie. Samen met collega's werkt hij aan modellen voor aspecten van het menselijk brein, met name over de werking van vipassana (inzichtsmeditatie) in het dagelijkse leven en in de psychotherapie (mindfulness).