Jurjen Battjes

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Offshore technologie
  Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
  Waterbouwkunde
Leeropdracht Vloeistofmechanica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1975
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen