Jan van Bemmel

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar EUR
Vakgebieden Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
  Biofysica, klinische fysica
  Software, algoritmen, besturingssystemen
Leeropdracht Medische informatica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Adviserend lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Erasmus MC
Afdeling Medische Informatica
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
JanHvB@gmail.com
Onderzoek/publicaties