Herman Berendsen

Titels Prof. dr.
Voorletters H.J.C.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Biofysische chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1979
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Adviserend lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Biofysisch Chemisch Laboratorium
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
tel.  050 363 4323
h.j.c.berendsen@rug.nl
Onderzoek/publicaties