Guus Berkhout

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar TUD
Vakgebieden Technische wetenschappen
Leeropdracht Technische natuurkunde, akoestiek en geofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1990
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Kamer HG. 3.25
Stevinweg 1
2628 CN Delft
tel.  015-2788509
Onderzoek/publicaties