Guus Berkhout

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar TUD
Vakgebieden Technische wetenschappen
Leeropdracht Innovatiemanagement (Technische natuurkunde, akoestiek en geofysica)
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1990
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Stevinweg 1
2628 CN Delft
tel.  015 278 8509
Onderzoek/publicaties