Ton Bisseling

Titels Prof. dr.
Voorletters A.H.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR/wetenschappelijk directeur EPS
Vakgebieden Fysiologie
  Genetica
  Plantkunde
Leeropdracht Moleculaire biologie met bijzondere aandacht voor biologie van planten
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen University & Research
Laboratorium voor Moleculaire Biologie
Postbus 633
6700 AP Wageningen
tel.  0317 483 265
ton.bisseling@wur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Ton Bisseling is gespecialiseerd in de moleculaire biologie. Hij doet onderzoek naar de ontwikkelingsbiologie van planten. Hij richt zich onder meer op de moleculair-biologische aspecten van de interacties tussen bacteriën uit het geslacht Rhizobium en planten uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae), waardoor deze planten stikstof uit de lucht kunnen opnemen (stikstoffixatie) voor de groei en daardoor op stikstofarme grond kunnen groeien. Hij hoopt met genetische modificatie van planten zo'n relatie met Rhizobium bij andere planten te bewerkstelligen, zodat deze planten zonder toepassing van kunstmest kunnen worden gekweekt.