Hans Clevers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Genetica
  Biotechnologie
  Immunologie, serologie
  Kanker
Leeropdracht Moleculaire Genetica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Hubrecht Instituut
Postbus 85164
3508 AD Utrecht
tel.  030 212 1800
h.clevers@hubrecht.eu
Onderzoek/publicaties

Hans Clevers is onderzoeksleider bij het Hubrecht Institute en professor Moleculaire Genetica aan het UMC Utrecht/Universiteit Utrecht. Hij is eveneens Directeur Research van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De Clevers-groep van het Hubrecht Institute bestudeert de biologie van Wnt-signalering in weefselvernieuwing en in kanker. Dit onderzoek opent naar verwachting nieuwe wegen voor regeneratieve geneeskunde en, in combinatie met het modernste DNA-onderzoek, voor gentherapie.