Anne Cutler

Titels Prof. dr.
Voorletters E.A.
Hoofdfunctie Oud-directeur MPI / emeritus hoogleraar RU
Vakgebieden Psychologie
Leeropdracht Vergelijkende taalpsychologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek
Postbus 310
6500 AH Nijmegen
anne.cutler@mpi.nl
Onderzoek/publicaties

Anne Cutler is een wetenschapper op het gebied van de psycholinguïstiek. Cutler was tot 2013 een van de directeuren van het Nijmeegse Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en is hoogleraar vergelijkende taalpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.