Karel Davids

Titels Prof. dr.
Voorletters C.A.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
  Geschiedenis
Leeropdracht Economische en sociale geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Letteren, afdeling Geschiedenis
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
c.a.davids@vu.nl
Onderzoek/publicaties