Henk Dijkstra

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Natuurkunde
  Hydrosfeerwetenschappen
Leeropdracht Dynamische oceanografie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Postbus 80000
3508 TA UTRECHT
tel.  030-2535441
h.a.dijkstra@phys.uu.nl
Onderzoek/publicaties

Henk Dijkstra is hoogleraar dynamische oceanografie aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU), onderdeel van de Universiteit Utrecht. Hier bestudeert Dijkstra hoe de circulatie in oceanen bijdraagt aan veranderingen in ons klimaat. Om dit te beschrijven, heeft hij een koppeling gemaakt tussen oceanografie en wiskundige dynamische systemen.