Bert Felling

Titels Prof. dr.
Voorletters A.J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Gedragswetenschappen en onderwijskunde
  Informatica
  Sociologie
Leeropdracht Methodenleer
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1991
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN
tel.  024-3613013
a.felling@maw.ru.nl
Onderzoek/publicaties