Daan Frenkel

Titels Prof. dr.
Voorletters D.
Hoofdfunctie Hoofd afdeling Life Inspired Physics Theory/hoogleraar
Vakgebieden Natuurkunde
  Fysische chemie
  Informatica
Leeropdracht Computerfysica, fysische simulatiekunde (UU), Simulatie van moleculen (UvA)
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1998
Voorzitter van Portfolio-evaluatiecommissie NWO- en KNAW-instituten
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Department of Chemistry
Lensfield Road
CB2 1EW Cambridge
Verenigd Koninkrijk
tel.  +44 1223 336 341
Onderzoek/publicaties