Willem Frijhoff

Titels Prof. dr.
Voorletters W.Th.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Geschiedenis
Leeropdracht Geschiedenis van de nieuwe tijd
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1990
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Onderzoek/publicaties

Willem Frijhoff leverde als historicus een belangrijke bijdrage aan de introductie van de mentaliteitsgeschiedenis in de traditie van het Franse historische tijdschrift Annales in Nederland. 

Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar historische processen van cultuuroverdracht (opvoeding, onderwijs, leescultuur), naar het collectief geheugen, beeldvorming en identiteit van personen, groepen en steden. Verder naar thema's uit de historische antropologie (magie, gezondheid, lichaam, wonder), en naar vormen van religieuze beleving in de Vroegmoderne Tijd.