Joop Goudsblom

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA
Vakgebieden Sociologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Onderzoek/publicaties

Joop Goudsblom is een socioloog, die vooral bekend werd als de pleitbezorger van het werk van Norbert Elias en door zijn werken over langetermijnontwikkelingen.