Adrianus de Hoop

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.T.
Hoofdfunctie Lorentz Chair Emeritus Professor TUD
Vakgebieden Telecommunicatietechniek
  Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
  Functies, differentiaalvergelijkingen
  Geochemie, geofysica
  Technische wetenschappen
Leeropdracht Theoretische elektriciteitsleer en toegepaste wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1989
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
a.t.dehoop@tudelft.nl
Persoonlijke website