André Knottnerus

Titels Prof. dr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM
Vakgebieden Epidemiologie en medische statistiek
  Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)
Leeropdracht Huisartsgeneeskunde
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Maastricht
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 2302
andre.knottnerus@maastrichtuniversity.nl
Onderzoek/publicaties