Jan Koenderink D. Sc.

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar
Vakgebieden Computer graphics
  Psychologie
  Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
  Meetkunde, topologie
  Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
  Mediawetenschappen
  Bioinformatica, biomathematica
  Geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen, ethiek, evolutiebiologie
Leeropdracht Natuurkunde en Medicijnen (tot 2008)
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1990
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
tel.  030 253 4281
j.j.koenderink@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties