Joep Leerssen

Titels Prof. dr.
Voorletters J.Th.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Kunst- en cultuurwetenschappen
Leeropdracht Moderne Europese letterkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Vakgroep Europese Studies
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
tel.  020 525 2280 / 2450
j.t.leerssen@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties