Joep Leerssen

Titels Prof. dr.
Voorletters J.Th.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Kunst- en cultuurwetenschappen
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Moderne Europese letterkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Wetenschapscommissie Meertens Instituut-KNAW
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Vakgroep Europese Studies
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
tel.  020 525 2280 / 2450
j.t.leerssen@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties