Hendrik Lenstra

Titels Prof. dr.
Voorletters H.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UL / Emeritus Professor of Mathematics UC Berkeley
Vakgebieden Logica, verzamelingen- en getallenleer
  Theoretische informatica
  Algebra, groepentheorie
Leeropdracht Fundamentele en toepassingsgerichte wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1984
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Postbus 9512
2300 RA Leiden
tel.  071 527 7127
hwl@math.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties