Eduard Looijenga

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.N.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Algebra, groepentheorie
Leeropdracht Meetkunde, zuivere wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1995
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
tel.  030 253 1535
e.j.n.looijenga@uu.nl
Onderzoek/publicaties