Jos van der Meer

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Inwendige geneeskunde
  Immunologie, serologie
  Infecties, parasitologie, virologie
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Organen en orgaansystemen
  Geneeskunde
Leeropdracht Algemene interne geneeskunde
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
President van European Academies Science Advisory Council (EASAC)
Voorzitter van Joint Working Committee for Scientific Research Cooperation Indonesia Netherland
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)
Lid van Trippenhuiscommissie
Verbonden aan Univeristair Medisch Centrum St. Radboud
Algemene Interne Geneeskunde
Huispost 463
6500 HB Nijmegen
tel.  024 361 4763
jos.vandermeer@radboudumc.nl
Onderzoek/publicaties