Jos van der Meer

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Immunologie, serologie
  Geneeskunde
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Infecties, parasitologie, virologie
  Organen en orgaansystemen
  Inwendige geneeskunde
Leeropdracht Algemene interne geneeskunde
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
President van European Academies Science Advisory Council (EASAC)
Voorzitter van Joint Working Committee for Scientific Research Cooperation Indonesia Netherland
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)
Verbonden aan Univeristair Medisch Centrum St. Radboud
Algemene Interne Geneeskunde
Huispost 463
6500 HB Nijmegen
tel.  024 361 4763
jos.vandermeer@radboudumc.nl
Onderzoek/publicaties