Don Mellenbergh

Titels Prof. dr.
Voorletters G.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Gedragswetenschappen en onderwijskunde
Leeropdracht Psychologische methodenleer
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Afdeling Psychologie
Roetersstraat 15
1018 WB Amsterdam
tel.  020-5256757
Onderzoek/publicaties