Steph Menken

Titels Prof. dr.
Voorletters S.B.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Veeteelt
  Biologie
Leeropdracht Evolutiebiologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED)
Kruislaan 904
1098 XH Amsterdam
tel.  020 525 6297
s.b.j.menken@uva.nl
Onderzoek/publicaties