Jaap Murre

Titels Prof. dr.
Voorletters J.P.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UL
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Wiskunde i.h.b. algebraïsche meetkunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1971
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Mathematisch Instituut
Postbus 9512
2300 RA Leiden
tel.  071 527 7141
murre@math.leidenuniv.nl