Pieter Muysken

Titels Prof. dr.
Voorletters P.C.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RU
Vakgebieden Linguïstiek
  Area Studies
Leeropdracht Taalwetenschap
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1995
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
Taalwetenschap/ATD
Onderzoek/publicaties