Ed Noort

Titels Prof. dr.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1998
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
tel.  050 363 5567
E.Noort@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties