Ed Noort

Titels Prof. dr.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1998
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
tel.  050 363 5567
E.Noort@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties