Henk van Os

Titels Prof. dr.
Voorletters H.W.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UvA
Vakgebieden Kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis
Leeropdracht Kunst en samenleving
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1989
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Spui 21
1012 WX Amsterdam
tel.  020-5256170
h.w.vanos@uva.nl
Onderzoek/publicaties