David Reinhoudt

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters D.N.
Hoofdfunctie Deeltijdhoogleraar UT/deeltijdhoogleraar RU
Vakgebieden Organische chemie
Leeropdracht Applied Chemistry
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1998
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Twente
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 2981
d.n.reinhoudt@utwente.nl
Onderzoek/publicaties