George Robillard

Titels Prof. dr.
Voorletters G.Th.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG/wetenschappelijk directeur Biomade Technology Foundation
Vakgebieden Biochemie
Leeropdracht Enzymologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Onderzoek/publicaties