Rutger van Santen

Titels Prof. dr.
Voorletters R.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUE
Vakgebieden Fysische chemie
  Katalyse
  Anorganische chemie
  Chemische technologie, procestechnologie
  Theoretische chemie, kwantumchemie
Leeropdracht Katalyse
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Eindhoven
Helix STW 3.33
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040 247 3082
r.a.v.santen@tue.nl
Onderzoek/publicaties