Jan Sixma

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Fysiologie
  Bloed- en lymfeziekten
  Pathologie, pathologische anatomie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Universitair Medisch Centrum Utrecht
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
tel.  088 755 7769
Onderzoek/publicaties