Jakob de Swaan Arons

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar TUD
Vakgebieden Technische wetenschappen
Leeropdracht Toegepaste thermodynamica en fasenleer
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Julianalaan 136
2628 BL Delft
tel.  015 278 2667
Onderzoek/publicaties