Andrew Tanenbaum

Titels Prof. dr.
Voorletters A.S.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Informatica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Divisie Wiskunde en Informatica
De Boelelaan 1083
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7780
as.tanenbaum@few.vu.nl
Onderzoek/publicaties

Andy Tanenbaum heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van gedistribueerde computersystemen. Zijn onderzoek op dit gebied heeft geresulteerd in lokaal en wereldwijd gedistribueerde besturingssystemen, zoals Amoeba en Globe. Tevens is hij de uitvinder van MINIX, de voorganger van Linux. Tanenbaum heeft veertien computerboeken geschreven die bij universiteiten over de hele wereld in gebruik zijn.