Kees Teer

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters K.
Hoofdfunctie Oud-directeur Natuurk. Lab. N.V. Philips/hoogleraar TUD
Vakgebieden Elektrotechniek
Leeropdracht Elektronische informatie-systemen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1977
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen