Jan Vandenbroucke

Titels Prof. dr.
Voorletters J.P.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UL/hoofd afd. Klinische Epidemiologie AZL
Vakgebieden Epidemiologie en medische statistiek
  Geneeskunde
  Microbiologie
Leeropdracht Klinische epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1996
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Klinische Epidemiologie, C9-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden
tel.  071 5265 230
j.p.vandenbroucke@lumc.nl
Onderzoek/publicaties