Louise Vet

Titels Prof. dr.
Voorletters L.E.M.
Hoofdfunctie Directeur NIOO-KNAW/ Hoogleraar WUR
Vakgebieden Dierkunde
  Biochemie
  Ecologie
  Fysiologie
Leeropdracht Evolutionaire ecologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Voorzitter van Indonesiëcommissie
Voorzitter van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Directeur van Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
Verbonden aan Nederlands Instituut voor Ecologie
Postbus 50
6700 AB Wageningen
tel.  0317 473 400
l.vet@nioo.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties