Hans Vliegenthart

Titels Prof. dr.
Voorletters J.F.G.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Biochemie
  Organische chemie
Leeropdracht Bio-organische chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1990
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Adviserend lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Bijvoet Center, Kruytgebouw
Padualaan 8
3584 CH Utrecht
tel.  +31302532168/+31623366889
j.f.g.vliegenthart@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties