Joan van der Waals

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UL
Vakgebieden Natuurkunde
Leeropdracht Experimentele fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1971
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Huygens Laboratorium, Afdeling MAT
Postbus 9504
2300 RA Leiden
tel.  071 527 5910