Marinus Werger

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.A.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Biologie
Leeropdracht Plantenoecologie, vegatiekunde en botanische oecologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Adviserend lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Afdeling Plantenecologie, Went Gebouw, Z-425
Postbus 80084
3508 TB Utrecht
tel.  030 253 6700
marinus.werger@gmail.com
Onderzoek/publicaties

Marinus Werger is plantenecoloog. Hij begon zijn carrière als vegetatiekundige en richtte zich al snel op functioneel ecologisch onderzoek aan groei- en overlevingsstrategieën van planten. In zijn groep combineerde hij dit met ecofysiologisch en populatie-dynamisch onderzoek, en ontwikkelde hij mechanistische modellen om de regulatie van biodiversiteit te begrijpen en niveaus van duurzame exploitatie van ecosystemen te bepalen. 

Ook zijn onderzoek naar de functionele aspecten van de structuur van vegetatie en de daaruit voortkomende mechanismen van successie heeft internationaal zeer de aandacht getrokken.