Pierre de Wit

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters P.J.G.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar WUR
Vakgebieden Biologie
  Plantkunde
  Biochemie
  Landbouw en tuinbouw
Leeropdracht Moleculaire fytopathologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen University & Research
Laboratorium voor Fytopathologie
Postbus 16
6700 AA Wageningen
tel.  0317 483 130
pierre.dewit@wur.nl
Onderzoek/publicaties

Pierre de Wit is gespecialiseerd in de moleculaire fytopathologie en interacties tussen planten en microben. Dankzij zijn studies wordt het moleculair onderzoek naar plantenziekten tot de centrale onderzoeksthema's binnen de plantenbiologie gerekend. Door het opzetten van vele Europese netwerken heeft hij grote subsidies weten te verkrijgen voor plantenziektekundig onderzoek.