Jan Luiten van Zanden

Titels Prof. dr.
Voorletters J.L.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Geschiedenis
  Geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen
Leeropdracht Geschiedenis na de middeleeuwen, i.h.b. die van de maatschappelijke verhoudingen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Lid van Adviescommissie Planetary Health
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Drift 6
3512 BS Utrecht
tel.  030 253 6458
vanzanden@let.uu.nl
Onderzoek/publicaties