Jan Luiten van Zanden

Titels Prof. dr.
Voorletters J.L.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen
  Geschiedenis
Leeropdracht Geschiedenis na de middeleeuwen, i.h.b. die van de maatschappelijke verhoudingen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Voorzitter van Wetenschapscommissie IISG-KNAW
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Drift 6
3512 BS Utrecht
tel.  030 253 6458
vanzanden@let.uu.nl
Onderzoek/publicaties